Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Корекционни и приключителни статии

Задачи по счетоводство

Корекционни и приключителни статии

Проверителния баланс на една еднолична фирма на 31 декември 19.... г. показва по сметките- в главната книга следните обороти:

Дебит Кредит
Капитал 1 187 340
Каса 2 944 690 2 857 136
Римеси 1 964 189 1 684 189
Стоки 8 393105 8 034 155
Материали за опаковка 48 817 1 150
Ценни книжа 334 659 254 831
Девизи 225 445 224 180
Мобили 36 500
Недвижими имоти 303 000
Дебитори 6 975 407 6 384 530
Акцепти 545 000 745 000
Текуща сметка 2 143 875 2 299 510
Кредитори 6 187 159 6 450 719
Ипотека 8 000 210 000
Лихви и сконто 20 873 5 000
Отстъпки 9 091
Заплати 75 000
Общи разноски 64 530 2 500
Домашни разноски 60 900
30 340 240 30 340 240

На 31 декември се извършва годишно приключване при следните данни: наличност в касата 87 500 лв.; римеси в портфейла: полица за 100 030 per 30/I, полица за 90 300 per 15/II и полица за 60 000 per 28/II, полица за 20 000 per 30/XII е съмни­телна, а полица за 10 000 per 30 I е безнадеждна; стоките в склада се оценяват на 805 421; материалите за опаковка на 28 945; налице 170 облигации по 500 номинал – курс 98 ½ % девизи налице няма; амортизация на мобилите 10% а на недвижимите имоти 3%; пресметнати лихви по сметките на де­биторите 7 241; лихви по текущата сметка в полза на пред­приятието 7 871; съмнителните дебитори са 64 271, а безна­деждните 12 400; пресметнати лихви по кредиторните сметки 5 942; салдото по кредиторите според спом. книга до при­бавяне на лихвите е 250 682 (разликата се явява от преоценка на задълженията в чужда валута); полици за изплащане според спомагателната книга: полица за 100 000 per 30.I, полица за 60 000 per 28/II и полица за 40 000 per 31/XII; лихви по ипотечния заем до 31 /XII 10 500; предплатени общи разноски за сметка на следната година 4 291; сконто върху римесите и акцептите 8%; съмнителните вземания се амортизиратъ с 40%.

Иска се

  1. Да се запишат приключителните статии в дневника и
  2. Да се изведе годишния баланс.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание