Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Корекционни и приключителни статии I

Задачи по счетоводство

Корекционни и приключителни статии

Проверителния баланс на събирателното дружество Петров & Сие има следните обороти по сметките си в главната книга на 31 декември 19....год.

Каса 576 347 563 842
Стоки 946 984 924 482
Римеси 338 861 295542
Акцепти 243 796 355 110
Дебитори 465 029 422 587
Кредитори 278 672 327 425
Лихви и сконто 5 386 489
Комисиона 3 424 1 068
Общи разноски 38 156
Мобили и обзавеждане 42 672
Текущи сметки 133 941 105 473
Частна сметка Петров 34 800
Частна сметка Иванов 32 500
Капиталъ на Петров 64 000
Капиталъ на Иванов 80 550
3 140 568 3 140 568

Годишното приключване се извършва въз основа на следните данни:

 1. Да се зачислят лихви по кредиторните сметки 1 284.
 2. Едно задължение по кредиторната сметка в чужда валута към X от S 320 е минато по курс 18.10, днешния курс на S е 19.
 3. Да се начислят лихви по дебиторните- смътки 824 и по текущите сметки 687.
 4. Констатирани безнадеждни вземания: по римесите 6 325 и по откритите сметки 8 540.
 5. Предплатени лихви за сметка на идущата година 827.
 6. Сконто върху римесите 1 320, а върху акцептите 1 356.
 7. Неизплатени общи разноски 1 580.
 8. Мобилите и обзавеждането се амортизират с 10% (чрез амортизационен капитал).
 9. Стоковата наличност се оценява на 226 280.
 10. В касата установена липса от 1 200, която сума се минава за сметка на касиер-съдружника Петров.
 11. Резултата, съгласно договора, се дели по равно и се отнася в частните сметки на съдружниците.

Иска се

Въз основа на горните данни:

 1. да се запишат не­обходимите статии за определяне на резултата и
 2. да се състави годишния баланс.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание