Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Корекционни и приключителни статии II

Задачи по счетоводство

Корекционни и приключителни статии

На 31 декември 19….год. проверителния баланс на събирателното дружество Атанасов & Василев има следните обороти по сметкитe в главната книга.

Капитал на Атанасов 200 000
Капитал на Василев 300 000
Фирма 120 000
Каса 2 360 262 2 308 376
Стоки 1 599 845 1 244 821
Полици за събиране 388 616 225 421
Полици за изплащане 437 961 631 107
Дебитори 650 293 402 871
Кредитори 786 724 1 274 254
Лихви и сконто 3 046 3 397
Комисиона 4 271 10 687
Общи разноски 101 561
Мобили 18 672
Текуща с/ка в Б. Т. Б. 1 339 414 1 254 731
Ч/на с/ка Дтанасов 30 000 10 000
Ч/на с/ка Василев 40 000 15 000
7 880 665 7 880 665

Годишното приключване се извършва при следните данни:

  1. начисляват се лихви по кредиторните сметки 5 824;
  2. начисляват се лихви по текущата смека в полза на пред­приятието 4 272;
  3. намерени безнадеждни вземания: по по­лиците 12 671 по дебиторите 26 821;
  4. сконто върху полиците за събиране 3 524, а върху полиците за изплащане 3 564;
  5. предплатени общи разноски за сметка на бъдещата година 3 204;
  6. амортизация на мобилите 10%, а на фирмената стойност 15%;
  7. върху капиталите на съдружниците се пресметат лихви 5%;
  8. стоките в склада се оценяват на 572 827;
  9. установеният резултат се дели пропорционално на капиталите и се минава в частните сметки на съдружниците.

Иска се

Да се запишат статиите в дневника за приключва­нето, да се състави годишния баланс и сметката „Загуби и печалби".

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание