Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Корекционни статии, поверителни баланси

Задачи по счетоводство

Корекционни статии, поверителни баланси

Счетоводството на едно търговско предприятие е било небрежно водено; натоварени сте да го изправите. В мо­мента, когато се запознавате с счетоводството, сметките в главната книга показват следното състояние:

Дебит Кредит
Капитал   500 000
Загуби и печалби (миналата година) 32 330
Загуби и печалби (текущата година) 1720
Каса 889680 756 920
Банка (по открит кредит) 1535000 1603 000
Полици за събиране 426000 374 500
Полици за изплащане 489010 555 000
Клиенти 635760 437 050
Доставчици 570180 834 440
Съоръжения и мобили 77000 3 850
Стоки 856420 398 600
Продажби 407730 658 870
Общи разноски 32450 180
Домашни разноски 225350
Лихви и сконто 4190 1 350
Общи разноски за изплащане 1 000
Съмнителни дебитори 6600
  6157090 6157090

Вие намирате, че:

а) Една покупка на стоки в кредит бруто за 8 100лв.,сконто 80 лв., нето 8 020 лв. не е била записана.

б) Един разход на стоки за 9 130 лв. костуема стойност, не е бил записан в сметка Стоки. Клиента е бил дебитиран със сумата на фактурата.

в) Собственика на предприятието взел от магазина стоки за 650 лв. за лично употребление, без да е бил записан този разход.

г) Действителната касова наличност е 127 780 лв. Пропусната е да бъде записана в приход една комисиона от 500 лв. и в разход разноските за обгербване на полици от 250 лв. и едно плащане от 5 230 лв. на един доставчик.

д) Една трета от 4 120 лв. акцептирана чрез посредничеството на банката и домицилирана у нея, е била платена на падежа от последната, без да има следа от записване на това плащане. Нещо повече, не са били записани в банковата сметка.

А) 370 лв. лихви в полза на банката по последното приключване на сметките, според изпратеното от банката извлечение;

В) 30 лв. порто отнесено в същото извлечение.

е) Съоръженията и мобилите са били амортизирани до днес с 3 850 лв.Тези амортизации са били минати в сметката Съоръжения и Мобили.Вие намирате, че е за предпочитане да не ги оставяте да фигурират там.

ж) Креансите записани като съмнителни трябва да се смятат като напълно загубени.

з) Между креансите записани като добри, има една от 9 000 лв., която трябва да се смята за съмнителна, понеже от нея могат да се реализират само 5 000 лв.

и) Една трета за 3 450 лв. теглена срещу един клиент, неплатена и протестирана, фигурира в дебита на сметка Полици за събиране.Вие получавате от трасата една нова акцептрана трата със срок два месеца, включваща: сумата на старата полица, 160 лв. протестни разноски, които били отнесени в сметка Общи разноски, 50 лв. лихви за новия срок и стойността на гербовите марки, с които е облепена новата полица.

к) Собственика на предприятието притежава една недвижимост оценена на 700 000 лв. и ценни книжа струващи 350 000 лв. депозирани в банката за гаранция на кредита от 200 000 лв., който е открит на предприятието.

л) Разноските по поддържане на недвижимостта възлиза на 5 350 лв. и са били отнесени в сметката Домашни разноски.

м) Митото на купените стоки от 1 720 лв. е било отнесено в сметка Загуби и Печалби.

н) Срещу общите разноски за изплащане е била подписана полица, за която счетоводството не дава сведения.

о) Приходите от ценните книжа от датата на последния баланс са били 4 750 лв, които собственика на предприятието лично инкасирал.

Иска се

  1. Да се запишат в дневника статиите за корегиране на счетоводството;
  2. Да се състави един нов проверителен баланс след корекциите;
  3. Да се дадат във вид на таблица и без да се записват статии, резултатите от експлоатацията в момента на корегирането.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание