Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Намаление и увеличение на капитала. Баланс.

Задачи по счетоводство

Намаление и увеличение на капитала. Баланс.

Следствие на несполучливи операции, едно акционерно дружество с капитал 6 000 000 лв., разделен на 12 000 акции по 500 лв., като вижда, че задълженията му се увеличават, съставя баланса си на 30 април 1930 год. и свиква общо извънредно събрание на акционерите, което да разгледа положението и вземе решения.

Баланса е съставен според следните данни: Учредителни разноски 235 000. Недвижимости 1 900 000. Мобили 25 000. Съоръжения и инструменти 2 380 000. Патенти и модели 255 000. Касова наличност 15 000. Полици за събиране 105 000. Полици за изплащане 440 000. Доставчици 155 000. Работнически заплати (за изплащане) 67 500. Клиенти 145 000. Дивиденд 1927 год. 2 500. Банки (кредитори) 520 000. Кредитори 1 380 000. Материали 320 000. Производство (фабрикати в процес на производство) 105 000. Фабрикати 355 000.

Събранието решава, за да се покрие дефицита,.да намали капитала с 50% чрез намаление с половина номиналната стойност на акциите, с излишека да амортизира учредителните разноски и салдото от сметка Загуби и печалби да отнесе в амортизации на постояните средства. Освен това, то решава издаването на 8 000 нови акции по 250 лв., за да заплати на кредиторите.

Емисията е покрита и акциите са напълно изплатени чрез вноски в банките на 30 юни 1930 г., а старите акции по 500 лв. са щемпеловани на 250 лв. Задълженията към кредиторите са изплатени с чекове.

Дружеството продължава операциите си и на 31 декември 1930 г. съставя баланса си. До тази дата, освен изложеното по-горе, са били извършени следните операции:

Купени сурови материали за 3 500 000
Употребени сурови материали за 3 570 000
Работническите заплати от 1 май до 31 декември са 1 225 000
Общите фабрични разноски са 480 000
Стойността на произведените фабрикати е 5 215 000
От клиентите са получени полици за 5 946 000
На доставчиците са издадени полици за 3 570 000
Събрани по полици за събиране 5 839 000
Изплатени полици за изплащане за 3 670 000
Внесени в банките 2 169 000
Изтеглени от банките 2 019 000
Общите разноски по продажбата са 310 300
Продадени фабрикати за 6 005 000

В съставения на 31 декември инвентар са показани: ма­териали за 255 000; производство (наличност в процес на производство) в съгласие със салдото по главната книга; фабрикати за 395 000; постоянните средства със стойността им от 30 април; емисионни разноски за 35 000 и работ­нически заплати (за изплащане за втората половина на де-кември) за 74 000.

Загубата от амортизацията на постоянните средства е 200 000 лв.

Общото годишно събрание одобрява сметките и реша­ва от чистата печалба най-първо да се амортизират еми­сионните разноски, а остатъка да се разпредели според устава.

Чл. 25 от устава.

  1. От чистата печалба се отделят 5% за запасен капитал.
  2. 10% от остатъка отива за тантиеми на управител­ния и проверителния съвети.
  3. Останалата сума се разделя между всички акции.

Иска се

  1. да се състави баланса, който е бил представен на извънредното общо събрание;
  2. да се запишат статиите по решенията на извънредното събрание и за извършените операции до 31 декември;
  3. да се състави баланса на 31 декември, представен на общото годишно събрание й
  4. да се запишат статиите за разпределението на печалбата от 1930 год. (гласувания от събранието дивиденд е в цели лева).
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание