Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Образуване чрез поемане на друго дружество. Баланс на поетото предприятие и на новото дружество.

Задачи по счетоводство

За да откупят фабричното предприятие на събирателното дружество А. & С-ие, X и Y заедно с С, съдружник в същото предприятие, образуват събирателно дружество с капитал 5 000 000 лв., в който С участва с 2 250 000 лв., X с 1 500 000 лв. и Y с 1 250 000 лв. Срещу своето участие С внася само частта си от фабриката заедно с един свой патент, X внася в брой 1 000 000 лв., а остатъка – 300 000 лв. след един и 200 000 лв. след 3 месеца, a Y внася в брой 800 000 лв. и 450 000 лв. след 5 месеца.

Балансът на фабричното предприятие в момента на отстъпването му и след разпределението на резултатите между съдружниците е:

Актив Пасив
Земи 500 000 Капитал на А 825 000
Фабрични постройки 1 200 000 Капитал на В 900 000
Машини 1 650 000 Капитал на С 1 500 000
Превозни средства 1 180 000 Работнически фонд 85 000
Каса 24 300 Аморт. на постройки 450 000
Банка 62 130 Аморт. на машини 1 280 000
Ценни книжа на работ. Фонд 83 320 Аморт. на превозни средства 340 000
Сурови материали 824 200 Ипотечен заем 550 000
Фабрикати 286 400 Полици за изплащане 19 500
Полици за събиране 18 000 Доставчици 208 130
Клиенти 317 600
Предпл. общи разноски 11 680
6 157 630 6 157 630

Според постигнатото съглашение между членовете на старото и новото дружества, предприятието е отстъпено при следните условия:

 1. Предприятието се предава без касовата и банкова наличност.
 2. Следните активи се приемат както следва:
  Земите за 550 000
  Фабричните постройки за 1 500 000
  Машините за 840 000
  Превозните средства за 770 000
  Фабрикатите за 325 000
  Клиентите за 283 000
 3. Предприятието заедно с клиентелата се отстъпва за 4 665 070 лв.
 4. А и В получават срещу деловете си по 3/5 веднага в брой, а остатъка на 4 срока.
 5. Работническия фонд се предава безвъзмездно.
 6. С припадащата му се част и с един патент С влиза като съдружник.

Иска се

 • Да се определи частта на С в отстъпеното предприятие и стойността на неговия патент.
 • Да се запишат статиите в дневника на новото дружество и да се даде баканса му след свършването на горните операции.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание