Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Образуване чрез поемане на съществуващо д-во

Задачи по счетоводство

Образуване чрез поемане на съществуващо предприятие

Костов и Цанков образуват събирателно дружество с капитал от 250 000 лв., в който Костов участвува с 3/5, а Цанков с 2/5.
Дружеството поема предприятието на Костов, което в момента на отстъпването има следния баланс:

Актив Пасив
Недвижими имоти 30 000 Капитал 100 000
Материали 5 400 Доставчици 10 800
Каса 3 240 Полици за изплащане 4 300
Банка 9 760 Загуби и печалби (чиста печалба) 6 200
Стоки 46 900
Клиенти 18 900
Полици за събиране 7 100
121 300 121 300

Оговорено е, че:

  1. Цанков внас веднага 60 000 лв., а остатъка след 3 месеца.
  2. Костов задържа касовата наличност.
  3. Стоките се приемат за 48 000.
  4. Материалите за 5 000 лв..
  5. Креансите за 23 100 лв. (клиентите за 16 000 лв., полиците за 7 100 лв.) при условие, че неполучените на срока суми ще се внесат от Костова.
  6. Костов ще внесе остатъка след 1 месец.

Иска се

Да се състави балансът, по който е прието предприя­тието и се запишат статиите в дневника за направените вноски при учредяването.

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание