Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Операции на централа с един клон

Задачи по счетоводство

Операции на централа с един клон

Положението на сметките в централата на акционерното дружество Х на 28 декември 19....г. е следното:


Дебит Кредит
Каса 2 128
Текуща сметка 42 625
Мобили и обзавеждане 8 211
Стоки 402 726
Дебитори 21 711
Римеси 82 640
Клон в Русе 349 843
Общи разноски 22 728
Акционерен капитал
500 000
Запасен капитал
125 000
Амортизационен капитал
3 280
Акцепти
37 347
Кредитори
179 211
Продажба на стоки
85 436
Лихви и сконто
2 338

932 612 932 612

Положението на сметките в клона на същата дата е следното:


Дебит Кредит
Каса 1 322
Текуща сметка 3 275
Мобили 5 926
Стоки 252 325
Дебитори 73 211
Предплатени разноски 6 300
Римеси 56 390
Общи разноски 16 403
Централа
334 868
Акцепти
49 428
Кредитори
9 858
Продажба на стоки
20 851
Служащи
150

415 152 415 152

В последните два дена на декември между централата и клона са извършени следните операции:

Клонът получил съобщение, че централата е изплатила на 26 т.м. негова полица за 23 115
Централата е получила съобщение, че клонът е събрал от един нейн клиент 8 285
и е заплатил по нейна кредиторска сметка 145
Пътникът на клона представя следния отчет:

Събрал по дебиторни сметки: 6 300
Събрал за сметка на централата по нейни дебиторски сметки: 1 950 8 250
Броил:

за покупка на стоки 3 000
за превоз на същите 900
по кредиторна сметка на централата 750
срещу срочна полица на клона 1 350
срещу срочна полица на централата 1 800
негово възнаграждение 150
пощенски и телеграфни разноски 12
пътни и дневни 222
предава в касата 66 8 250Клонът съобщава на централата, че е получил за нейна сметка стоки от кооперация Труд за 750
и е броил по нейна полица 1 800
В един от складовете на централата избухнал пожар.От пожарът са повредени стоки според книгите за 142 322

Стоките са били застраховани при дружество Балкан. Според оценителната комисия напълно са унищожени стоки за 108 000, а останалите повредени стоки са оценени за 12 000. Причинената загуба от пожара се поема изцяло от застрахователното дружество.Във връзка с пожара са броени 125 лв. разноски.

Иска се

  1. да се запишат операциите в дневниците на централата и клона;
  2. да се състави общия баланс, като се вземе под внимание следното: амортизацията на мобилите е 10%; при проверката на стоките са намерени: липси в централата за 127 и в клона за 63; по текущите сметки начислени лихви в централата 1 282 и в клона 327; централата начислява лихви по сметката на клона 943.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание