Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Откриване, текущи операции и приключване

Задачи по счетоводство

Откриване, текущи операции и приключване

Имущественото положение на фирмата X на 1 януари се изразява в следния баланс.

Актив Пасив
Каса 16 000 Полици за изплащане 25 000
Полици за събиране 24 000 Текуща сметка 40 000
Стоки 100 000 Кредитори 45 000
Дебитори 45 000 Капитал 90 000
Мобили 15 000
200 000 200 000

През януари са извършени следните операции:

 1. Купени стоки въ кредитъ за 70000, за доставката до склада платени разноски 1500.
 2. Купен чек от банкета за RM 300 по курс 33, който е изпратен на фирмата Fox - Германия, за по­криване на фактура в същия размевр.В баланса на 1.1. това задължение е показано по курс 32. Стойността на чека банката записва в текущата ни сметка.
 3. Издадена полица на Копчев за покриване дълга ни по сметка от 15 000.
 4. Получена полица от Василев за покриване дълга му по сметка от 20 000 и предадени в банката полици за инкасиране за 15 000.
 5. Сконтирани в банката полици на сума 6 500 при сконто 300 лв. и чистата сума е записана в текущата ни сметка.
 6. Продадени стоки за 8 500 – ½ по сметка, а другата ½ срещу полица. Изплатени разноски по продажбата за наша сметка 2 200.
 7. Издадена трата срещу Петров за 5 000, за покриване дълга му по сметка, която е сконтирана при сконто 200 лв. и чистата сума получена.
 8. Инкасирани полици за 15 000 и изплатени акцепти за 13 000.
 9. Броени на стопанина за лични нужди 2 000, купени канцеларски материали за 200 и мобили за 1 400.
 10. Дългът по сметка към Николов от 15 000 е уреден по следния начин: издадена полица за 9 000, даден чек срещу банката за 5 000, върнати стоки за 900 и получена отстъпка в полза на предприятието 100 лв.
 11. Съгласно съобщението на банката, от изпратените полици за инкасо са събрани полици за 8 000 при комисиона 80 лв. и чистата сума мината в текущата ни сметка, а една полица от 7 000 е протестиране при 180 лв. разноски за протеста, които също са минати по текущата ни сметка. Протестираната полица е получена.
 12. Протестирана полица срешу Боев от 6 000 лв. Платени са протестни разноски 120.
 13. Сметката на дебитора Бойчев от 9 500 е уредена ка­то са получени: в брой 2 500, полица 6 000, върнати стоки за 800 и отстъпка в негова полза 200.
 14. Изплатени общи разноски 3 200.
  На 31 януари стопанина желае да се извърши приключване, като се имат предвид следните инвентарни данни:
  1. Стоковата наличност е оценена за 101 100
  2. Мобилите са оценени за 14 200
  3. Запас от канцеларски материали 100
  4. Лихви по текуща сметка в полза на банката 659
  5. Неизплатен наема на магазина за януари 1 200
  6. Протестираните полици се оценяват за 10 300
  7. Безнадеждните дебитори са 2 500

Иска се

Въз основа на тези данни:

 1. да се запишат в дневника статиите за откриването, за текущите опе­рации и за приключването и
 2. да се изведе годиш­ния баланс.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание