Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Корекционни и приключ. статии. Годишен баланс.

Задачи по счетоводство

Поверителен баланс. Корекционни и приключителни статии. Годишен баланс.

На 31 декември 1931 год. едноличната фирма X има следните салда по сметките си в главната книга :

Амортизационен капитал 53 660
Текуща сметка в Б. Т. Б. (Kt) 766 050
Каса 17 420
Капитал
Гаранции 25 000
Отопление и осветление 45 700
Влогова текуща сметка 8 720
Дебитори 367 565
Комисиони 67 350
Съмнителни дебитори 46 700
Полици за изплащане 593 400
Полици за събиране 73 750
Канторски разноски 98 730
Разноски при прод. на стоки 62 820
Гаранти 25 000
Ипотечен заем 150 000
Недвижими имоти 450 000
Лихви (изплатени) 67 075
Наеми (Kt) 40 000
Стоки 1 921 880
Стоки на път 62 125
Домашни разноски 72 725
Мобили 55 600
Фонд съмнителни вземания 38 380
Върнати стоки 65 400
Ценни книжа (Dt) 4 630
Продажби 891 885

Иска се

 1. Да се видоизмени извлечението в зависимост от салдата във форма на проверителен баланс.
 2. Да се запишат корекционните статии въз основа на следното:
  1. Дебиторна сметка от 35 840 да се сметне за съмни­телна и се предвиди от нея загуба от 17 970.
  2. Една сметка от съмнителните дебитори от 20 000 да се смета за безнадежна, за която има резервирана сума в фонд съмнителни вземания 16 000.
  3. Подлежат да се изплащат: комисиона 1 500 и канторски разноски 6 750.
  4. Абонаментната карта за пътуване на пътника е пред­платена до 1 април 1932 год. (годишен абонамент 2 460).
  5. Запас от горивни материали за 8 300.
  6. Амортизация на недвижимите имоти 3%, а на мобилите 10%-
  7. Според проверката, наличност от ценни книжа няма.
  8. Сметката стоки е дебитирана с купените и креди­тирана с върнатите на доставчиците стоки, а сметка Продаж­би е кредитирана с продажбите. Според магазинната книга костуемата стойност на наличните стоки възлиза на 1 594 005.
 3. Да се съставят статиите за определяне на резултата и за приключването.
 4. Да се състави баланса.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание