Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Сдружение със съучастие

Задачи по счетоводство

Сдружение със съучастие

Георгиев - Варна, и Попов - София, в сдружение с съучастие на половина извършват следните операции:

15 март. Георгиев купува 20 каси а 500 лв. едната, с падеж 31.V., и ги изпраща на Попов.

17 март. Попов изпраща на Георгиев 100 торби............................. , купени от него в Пловдив по 150 лв. едната,
с падеж 30. IV.

12 април. Георгиев подписва запис за 6 000 лв., пад. 30.VI., на заповедтта на Попов и му го изпраща.

25 април. Георгиев продава на Стойков 100 торби..................... а 180 лв. едната, падеж края на май, и отнася
съдружническата сметка 300 лв. разни разноски с среден падеж 20. IV.

10 май. Георгиев прави отстъпка от 500 лв. на Стойков.

20 май. Попов продава на Узунов 20 каси...................................... а 580 лв., падеж 30.VI., и отнася в сметката на съдружието направените от него разноски от 300 лв. със среден падеж 15.V.

30 юни. По сметките се начислява лихва до 30 юни по б%, определя се печалбата и се разпределя между съучастниците и сметките между тях се уреждат с из­даването на чек за дължимата сума.

Иска се

Да се запишат горните операции в книгите на Георгиев.

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание