Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Сливане на акционерни д-ва чрез образуване на ново

Задачи по счетоводство

Сливане на две акционерни дружества чрез образуване на ново дружество

Акционерните дружества Б и В се сливат и образуват ново акционерно дружество А, в което внасят посочените в балансите им на 31 декември 19....г. активи и пасиви:

Баланс на дружество Б.

Актив Пасив
Земи 300 000 Капитал (акции по 1 000 лв.) 1 000 000
Постройки 350 000
Инструменти 70 000 Кредитори 200 000
Клиентела 150 000 Дивид. за изплащане 75 000
Клиенти 185 000 Резерви 30 000
Каса 2 000
Текуща сметка 100 000
Стоки 148 000
1 305 000 1 305 000

Баланс на дружество В.

Актив Пасив
Земи 150 000 Капитал (акции по 2 500 лв.) 500 000
Постройки 170 000
Инструменти 550 000 Доставчици 90 000
Дебитори 100 000 Текуща сметка 30 000
Каса 22 000
Стоки 88 000
Загуби и печалби 60 000
620 000 620 000

Новото дружество А се образува с капитал от 2 000 000 лв., разделен на 4 000 акции по 500 лв.

Според постигнатото споразумение, акционерите на дружество Б получават 3 акции от дружество А, напълно изплатени, срещу 1 акция от дружество Б. Акционерите на дружество В, от своя страна, получават 5 акции от д-во А, изплатени по 450 лв., за 1 акция от дружество В.

Иска се

Да се запишат необходимите статии в дневниците на всяко от трите дружества.

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание