Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Сливане на две акционерни д-ва чрез поглъщане I

Задачи по счетоводство

Сливане на две акционерни дружества чрез поглъщане

На 31 март 19....год. балансът на акционерно дружество М е следния:

Актив Пасив
Недвижимости 600 000 К-л (4 000 акц.) 2 000 000
Съоръжения 300 000 Резерви 95 000
Стоки 450 000 Разни кредитори 480 000
Каса 50 000

Разни дебитори 150 000

Акционери 1 000 000

Загуби и печалби 25 000


2 575 000
2 575 000

На 1 април 19....г. акционерно дружество N поглъща дружеството М, на което поема изискуемия пасив и реализуемия актив, но без касовата наличност; освен това, то изисква нама­ление в стойността на недвижимостите с 100 000, на съоръженията с 50 000, на стоките с 35 000 и на дебито­рите с 10%.

Дружество N издава 8 000 нови акции по 100 лв. напълно внесени, за да се предадат на акционерите на дружество М, като 2 нови акции се предават срещу една стара акция платена наполовина. Освен това, дружество N получава от акционерите на дружество М или пък им изплаща, според направените изчисления, една горница в брой.

Иска се

  1. статиите за ликвидацията в дневника на дружество М (Ясно посочете в форма на текст сумата в брой, която носителят на една стара акция трябва да получи или брои при размяната на акциите);
  2. статиите в дневника на дружество N;
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание