Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Текущи операции

Задачи по счетоводство

Текущи операции

А. Запишете в дневника статиите за следните операции:

  1. Купуваме в кредит стоки за 100 000 лв. с 2% сконто.
  2. Получаваме съобщение от банката за внесени от един клиент на наша сметка 6 000 лв.
  3. Купуваме срещу чек една недвижимост, която струва 3 000 000 лв. Недвижимостта е обременена с ипотека от 500 000 лв., която остава за наша сметка.
  4. Получаваме върнати стоки от един клиент. Костуемата им стойност е 26 000 лв., а фактурната 30 000 лв.
  5. Един клиент ни дължи 200 000 лв., за която сума теглим трета срещу него. Сконтираме менителницата в банката за 195 000 лв. Преди падежа клиента иска подновяване на полицата и ние се съгласяваме. Сумата на новата полица е: 200 000 + 5 000 лихви за отсрочката + 410 гербови марки. Изпращаме на клиента чек от 200 000 лв., за да плати първата полица.
  6. Като основатели на акционерното дружество X подписваме за 150 000 лв. акции от новото дружество. Плащаме 50 000 лв. в брой срещу получените временни свидетелства, а остатъка ще изплатим по-късно.
  7. На 31 декември един клиент, който ни дължи 40 000 лв. е в несъстоятелност. Предполагаме получаването само на 10 000 лв. На 15февруари синдикътът ни дава в брой само 8 000 лв. срещу креансата.
  8. На 31 декември записваме пресметнати в наша полза лихви от 9 000 лв. по сметката ни в банката. На 15 януари банката ни изпраща извлечение, според което ни са одобрени 8 800 лв. лихви и сме задължени с 150 лв. порто.
  9. На 31 декември предплатената част от наема за следната година е 10 000 лв.
  10. На 31 декември останалите въглища за отопление струват 1 600 лв.

Б. Да се запишат статиите за определяне на резултата при следните салда на сметките:

Пощ., телегр. и телеф. разноски: салдо дб. 50 000
Продажби кр. 2 000 000
Заплати дб. 400 000
Домашни разноски дб. 500 000
Лихви и сконто кр. 8 000
Поддържане на постройките дб. 15 000
Отопление дб. 25 000
Комисиони дб. 7 000
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание