Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Текущи операции и приключване

Задачи по счетоводство

Текущи операции и приключване

На 30 ноември 19....г. една еднолична фирма има следните обороти по сметките си в главната книга:

Капитал 620 000
Каса 205 000 175 000
Стоки 580 000 450 000
Дебитори 540 000 362 000
Полици за събиране 287 000 254 000
Продажба 450 000 560 000
Фирмена с/ст 12 000
Мобили и обзавеждане 58 000
Разноски при продажба 5 600
Домашни разноски 16 800
Текущи сметки 268 000 100 000
Кредитори 510 000 590 000
Полици за изплащане 315 000 342 000
Общи разноски 61 120 1 390
Лихви и сконто 7 890 4 520
Комисиона 2 600
Отстъпки на клиенти 400
Недвижими имоти 142 500
Наеми 3 000
3 461 910 3 461 910

През месец декември са извършени следните операции :

Събрани наема от 1.Х11. до 1.III. 1 800
Внесени от дебиторите 20 000
Изтеглени от текущите сметки 30 000
Внесени от Х срещу полица 5 000
Получени от продажба на стоки (кост. с/ст 30 000) 46 000
Изплатена срочна полица на X. 8 000
Изплатени общи разноски 1 920
Изплатени разноски при продажба на стоки 480
Внесени по текущите сметки 15 000
Купени стоки срещу открити сметки за 140 000
при сконто 1 200
Продадени стоки срещу открити сметки за 100 000
при сконто 1 800
(костуемата им стойност е 60 000)
Получени полици от дебиторите за покриване
на сметките им 50 000
Сконтирани полици в банките за 32 000
при дисконт 400
а чистата сума отнесена в текущите сметки
Издадени полици на кредиторите за 34 000
Върнати стоки от дебиторите за 1 400
при сконто 14
Костуемата стойност на върнатите стоки е 1 200
Призната отстъпка на дебитор 60

Иска се

  1. Да се запишат статиите за текущите операции през декември.
  2. Да се определи резултата и състави годишния баланс при следните данни:

а) От получения наем 1 200 са за сметка на идущата година.
б) Намерени съмнителни дебитори за 16 000, от които се предвижда загуба 10 000, която да се изрази чрез корекционна сметка в пасива.
в) Амортизации: 25% на фирмената стойност, 10% на мобилите и обзавеждането от първоначалната им стойност 70 000 и 5% на недвижимите имоти от първоначалната им стойност 150 000.
г) Наличните стоки на 31декември се оценяват на 181 000 и
д) Предплатени общи разноски за идущата година 1 000.

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание