Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Текущи статии, годишен баланс

Задачи по счетоводство

Текущи корекционни и приключителни статии във фабрика. Годишен баланс

1 август 1930г. индустриалното предприятие Х има следните салда по сметките в главната книга:

Дебит Кредит
Недвижими имоти 3 000 000
Машини и обзавеждане 1 200 000
Мобили 36 000
Каса 15 000
Текуща сметка 754 000
Ценни книжа 12 000
Сурови материали 710 000
Спомагателни материали 405 000
Горивни материали 440 000
Производство А 35 000
Производство Б 47 000
Полуфабрикати 240 000
Фабрикати 478 000
Разходи за двигателна сила 7 000
Разходи за ремонтно отделение 2 400
Разходи за превоз 1 400
Дебитори 1 070 000
Полици за събиране 700 000
Кредитори 827 000
Полици за изплащане 1 270 000
Капитал 6 000 000
Запасен капитал 893 800
Амортизационен капитал 482 000
Работници и служащи 25 000
Фабрични разноски 4 000
Търговски разноски 314 000
Протестирани п/ци 10 000
Лихви и сконто 17 000
9 497 800 9 497 800

В предприятието се работи с две последователни производства: А и Б. Производство А дава полуфабрикати, които в последствие се преработват от производство Б в фабрикати; често пъти полуфабрикатите се продават без да се преработват. Производствените сметки отчитат костуемата стойност на произвежданите полуфабрикати и фабрикати. Данните в проверителния баланс показват положението на сметките в края на предпоследния месец от операционната година.

През последния месец са извършени следните операции:

 1. Изразходвани са:
Сурови материали за производство А за 87 500
Спомагателни материали:
за производство А 47 000
за производство Б 32 000
за разходи за ремонтно отделение 2 700
за разходи за двигателна сила 700
за разходи за превоз 11 100
за фабрични разноски 3 300
за търговски разноски 1 700
Горивни материали:
за разходи за двигателна сила 6 800
за фабрични разноски 2 400
за търовски разноски 1 700
В производство Б са предадени полуфабрикати за 210 000
 1. Изработените заплати от работниците и служащите за последния месец се разпределят:
за производство А 67 000
за производство Б 84 000
за разходи за двигателна сила 2 300
за разходи за ремонтно отделение 4 400
за разходи за превоз 800
за търговски разноски 9 000
за фабрични разноски 8 500
 1. Продадени са в брой: фабрикати за 680 000 и полуфабрикати за 160 000.
 2. Получени са: от дебитори 800 000 лв. и от полиците за събиране 240 000 лв.
 3. Платени са: на кредиторите 720 000 лв. и срещу полиците за изплащане 450 000 лв.
 4. Платено е на работниците и служащите 201 000 лв.
 5. Амортизацията на ангажираните в производствената дейност средства се разпределя:
за разходи за парно отделение 3 000
за разходи за ремонтно отделение 1 200
за разходи за превоз 400
за производство А 21 000
за производство Б 18 600
 1. Разходите за парното отделение се разпределят:
за производство А 9 700
за производство Б 8 600
за разходи за ремонтно отделение 1 200
 1. Разходите за ремонтното отделение се разпределят:
за производство А 4 000
за производство Б 3 600
за разходи за превоз 400
за фабрични разноски 1 200
за търговски разноски 900
 1. Разходите за превоз се разпределят:
за производство А 2 400
за производство Б 1 300
за разходи за двигателна сила 1 200
за продажба на полуфабрикати 1 800
за продажба на фабрикати 2 300
за фабрични разноски 2 000
за търговски разноски 2 200
 1. Платени са: за фабрични разноски 9 000 лв. и за търговски разноски 8 000 лв.
 2. Между двете производства в края на всеки месец се разпределят 25 000 лв. фабрични разноски пропорционални на работническите заплати.
 3. През месец са произведени: в производство А полуфабрикати за 282 000 и в производство Б фабрикати за 398 000.
 4. Внесени в текущата сметка 500 000.
 5. Продадени са в кредит полуфабрикати за 150 000 и фабрикати за 400 000.

Годишното приключване се извършва при следните инвентарни данни:

 1. Амортизацията на неангажираните в производството средства е 6 400.
 2. По текущата сметка са начислени 37 000 лв. лихви.
 3. Констатирани липси: в суровите материали 7 000 и в спомагателните материали 4 500.
 4. Полуфабрикатите се оценяват на 102 400, фабрикатите на 210 000.
 5. По дебиторните сметки са установени безнадеждни 18 000.
 6. Предплатени фабрични разноски за сметка на идещата година 3 800.
 7. Предплатени търговски разноски за идещата година 5 200.
 8. Протестираните полици са безнадеждни.
 9. В сметка Лихви фигурират: в наша полза за сметка на идещата година 4 700 лв. и предплатени за сметка на идещата година 8 000 лв.

Иска се

 1. да се запишат текущите операции в дневника и главната книга;
 2. да се запишат корекционните и приключителни статии;
 3. да се състави годишния баланс.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание