Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Услуги

Предлагаме следните счетоводни услуги:

 • Приемане на счетоводните документи директно от Вашия офис;
 • Текуща обработка на счетоводни документи до три дни;
 • Предварителен доклад за ДДС разчетите за всеки месец, с цел по-добро планиране на плащанията за ДДС към НАП;
 • Управленски консултации по всяко време;
 • Представителство пред НАП, НОИ и НСИ;
 • Навременно изготвяне и съгласуване на всички данъчни декларации най-късно два дни преди крайния срок за предаването им в НАП;
 • Внасяне в НАП на всички декларации чрез електронен подпис или от наши куриери;
 • Обработка на работните заплати за персонала до определеното число на месеца;
 • Коректно начисляване на всички данъци и попълване на всички платежни нареждания за данъци, заплати и осигуровки, които получавате директно във Вашия офис;
 • Изготвяне на подробен месечен мениджърски финансов доклад, проследяващ финансовия резултат, финансовите средства, приходите, разходите, материалните запаси, активите, вземанията, задълженията и други важни показатели;
 • Представяне на изготвените ведомости, справки, платежни или други документи за подпис до Вашия офис;
 • Материална отговорност за данъчните последствия от осчетоводяването на дейността и пълно съдействие при данъчни проверки.
 

Нашите предимствата

 • Професионализъм. Счетоводна къща БулМар е доказала своите предимства в работата си със стотиците ни клиенти от различни сфери на икономиката. Ние сме част от приоритета на техния бизнес. Разполагаме с професионалисти с отлични познания в счетоводството и останалите сфери, които непрекъснато повишават своята квалификация и опит. Подготовката на нашите счетоводители се контролира с регулярни изпити.
 • Отговорност. Счетоводната ни къща поема отговорността за всички грешки по наша вина за разлика от локалния счетоводител на една фирма.
 • Изгода. Получавате професионални и висококачествени счетоводни услуги на приемливи цени и не поддържате отдел Счетоводство и ТРЗ.
 • Гъвкавост. Всеки бизнес е уникален и всеки клиент има индивидуални изисквания. Ние се стараем да сме максимално гъвкави и сме готови винаги да ви предоставим професионални счетоводни услуги във Вашия офис.
 • Информираност. Уверени сме, че богатството на нашите ежемесечни финансови доклади и навременни консултации силно ще подпомогнат вземането от Ваша страна на най-правилните управленски решения.