Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека

Счетоводство и калкулации

Учение за баланситеСчетоводство и калкулации на промишлените предприятия
(индустриални и занаятчийски)

Държавно издателство „Наука и изкуство”, София – 1950

Екипът на Счетоводство.net обработи и адаптира настоящата книга, издание от 1950 год. Авторът проф. д-р Димитър Йорданов е представил в рамките на 500 страници обобщение на лекциите си по тогавашните дисциплини "Счетоводство и калкулации" и "Стопанска отчетност" пред студентите си в Софийския университет. За да прегледате книгата използвайте менюто в дясно. По-долу следват предговора и няколко оригинални страници от изданието.

Учение за балансите Учение за балансите Учение за балансите Учение за балансите Учение за балансите Учение за балансите

Държавно издателство „Наука и изкуство”, София – 1950

Предговор

Настоящите записки представляват извадки от лекциите ми по счетоводство и калкулации на промишлените предприятия, четени през учебната 1949/50 год. пред студентите от трети курс от специалностите Икономика на промишлеността и Стопанска отчетност при Стопанския факултет на Софийския университет, и засягат материята относно индустриалните и занаятчийски предприятия. Те са предназначени да задоволят спешните нужди на студентите от помагало за подготовката им за изпит. В така издадените записки не се разглеждат цялостно теоретическите счетоводни и калкулационни въпроси, а повече въпросите на калкулационната и счетоводна техника, като се имат предвид разпоредбите на издадената от Държавната планова комисия инструкция за съставяне калкулация за себестойността на промишлената продукция и издадените от Министерството на финансите закон за счетоводството и правилник за прилагане закона за счетоводството с най-новите допълнения и изменения и законоустановените типови сметкопланове на индустриалните и занаятчийски предприятия.

С цел да се даде по-широка основа за изучаването на въпросите на счетоводството и калкулацията на занаятчийските и индустриалните предприятия, в началото на записките се разглеждат и някои въпроси относно възникването, същността и стопанската отчетност на промишлените предприятия изобщо, което представлява едно улеснение за подготовката за изпит на студентите от двете специалности, и особено на онези от специалността по Икономика на промишлеността. При едно следващо издание настоящите записки ще бъдат преработени и допълнени.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание