Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > IV. Видове себестойности

Счетоводство и калкулации

Видове себестойности

Различаваме два вида себестойности съгласно инструкцията за съставяне калкулация за себестойността на промишлената продукция - производствена себестойност и търговска себестойност. Производствената себестойност се нарича още фабрична себестойност. Тя обхваща всички разноски за произвеждането на единица продукт в готов вид, а търговската себестойност се получава, като към производствената себестойност се прибавят търговските разноски за единица продукт и припадащата се вноска към висшестоящата организация (индустриалното обединение).

Продажната цена на готовата промишлена продукция се определя от съответните органи по ценоопределянето. Тя се определя, като към търговската себестойност се прибавя печалбата.

Производствената себестойност включва всички разноски, направени във връзка с производството на продукта. Но този продукт трябва да бъде реализиран (продаден). Разноските, които се правят за създаването и издръжката на търговския апарат на предприятието, се наричат търговски разноски.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание