Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > Б. Елементи на индустриалната калкулация

Счетоводство и калкулации

Елементи на индустриалната калкулация

Елементите на индустриалната калкулация са калкулативните разноски и калкулативната печалба. Калкулативните разноски се установяват по норми и по фактически размери в индустриалното предприятие. Те се подразделят, както ще видим, на много видове и от различни гледища. Калкулативната печалба се определя не от предприятието, а от правителството. Нейният размер, който не е еднакъв за всички видове продукция е в зависимост от множество съображения, коренящи се в насоките на стопанската политика на държавата на даден етап.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание