Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > VI. Качества на калкулацията

Счетоводство и калкулации

Качества на калкулацията

Индустриалната калкулация, както и всяка друга калкулация, трябва да притежава безусловно качествата прегледност и точност. Наред с това тя трябва да е скрепена със съответните документи, т. е. да бъде документирана и вярна, а също така да бъде съгласувана и с останалите сектори на стопанската отчетност в индустриалното предприятие. Тя трябва да бъде сравняема с предшествуващите калкулации от минали отчетни периоди, да притежава качеството последователност. Най-после тя трябва да е в пълен унисон с принципите на стопанската рационализация и да съответствува на специфичностите на индустриалното предприятие. Калкулацията е толкова по-вярна и по-точна, колкото по-точно са установени разноските и колкото по-вярно са отнесени, как го се казва в инструкцията за калкулацията, тези разноски поотделно за всеки отделен вид производство.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание