Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > А. Същност на занаятчийската калкулация

Счетоводство и калкулации

Същност на занаятчийската калкулация в сравнение с индустриалната

Като се има предвид, че производството в занаятчийското предприятие (държавно, кооперативно, частно), изразяващо се в стокова продукция и услуги, е също така промишлено производство, каквото е и индустриалното, ясно е да се разбере, че проблемите на индустриалната калкулация са проблеми и на занаятчийската калкулация; Разбира се, третирането на проблемите на занаятчийската калкулация по аналогия на индустриалната калкулация трябва да се извършва винаги в светлината на особеностите на занаятчийското предприятие, в производствения процес на което няма решителна роля машинната техника, а ръчният труд и занаятчийското майсторство, както и обстоятелството, че занаятчийското производство е предимно..индивидуално и дребно производство в сравнение с едрото и масово производство, което е присъщо на машинизираното индустриално предприятие.

Установяването на себестойността на занаятчийската продукция представлява също така основна цел на занаятчийската калкулация. Въпросите, които разгледахме във връзка с индустриалната калкулация относно същността на себестойността, стойността и цената, видовете себестойности, видовете калкулации и качествата на калкулацията, са от значение и за занаятчийската калкулация, но винаги съобразно специфичностите на занаятчийското предприятие.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание