Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > II. Цели на индустриалната калкулация

Счетоводство и калкулации

Цели на индустриалната калкулация. Установяването на себестойността като основна цел на индустриалната калкулация

Най-важното значение на индустриалната калкулация произтича от нейната основна цел - установяването на пълната себестойност на индустриалната продукция. След като към себестойността се прибави в определен процент печалбата, определя се и продажната цена на продукцията. В тази цена се включват и установените от държавата платежи по оборота, или така нареченият данък върху оборота, който според нашето законодателство се пресмята в процент върху търговската (пълната) себестойност на съответната индустриална продукция.

Себестойността обхваща следователно всички разноски, с които е свързано произвеждането на даден производствен продукт. Съгласно издадената от Държавната планова комисия инструкция за съставяне калкулация за себестойността на промишлената продукция под понятието себестойност се разбира съвкупността от всички разноски през определен период от време за производството на единица продукт. Тук се включват разноските за употребени суровини, основни и спомагателни материали и полуфабрикати, горивни материали и електроенергия, основна и допълнителна заплата на работниците, начисления на заплатата, амортизация, текущ ремонт, разноски за управлението на промишленото предприятие и за продажбата на стоковата продукция. С подробното подразделение на тези разноски на различни видове от различни гледни точки ще се занимаем по-нататък.

В определението на понятието себестойност, както е дадено в инструкцията за калкулацията, се включват три съставни елемента: 1) разноските, 2) времето и 3) единица продукт. Тези елементи имат важно значение, както ще видим по-нататък, за работата по калкулацията.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание