Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Същност и отчетност на промишлените предприятия

Счетоводство и калкулации

Същност и стопанска отчетност на промишлените предприятия

Въпросите на калкулациите и счетоводството на промишлените предприятия, респективно на индустриалните и занаятчийските предприятия, се намират в непосредствена връзка с въпросите на икономиката, организацията и планирането на тези предприятия. Разглеждането на последните въпроси не представлява предмет на настоящите наши лекции, тъй като за тях са обособени специални дисциплини, каквито са дисциплините по организация на промишлените предприятия и техпромфинплан на промишлените предприятия. Ето защо в тези лекции ние ще се спрем само върху някои въпроси относно възникването и същността на занаятчийските и индустриалните предприятия, а след това и на същността на стопанската отчетност на същите, след което ще пристъпим към разглеждането на конкретните въпроси на калкулациите и счетоводството на тези предприятия.

Индустриалните и занаятчийските предприятия представляват две, организационни форми на промишлено стопанство. Занаятчийското предприятие  е  по-нисша   организационна   форма, а  индустриалното предприятие е по-висша организационна форма на промишлено стопанство.

Историята познава четири форми на промишлено стопанство и три вида промишлени предприятия. Четирите форми на промишлено стопанство са домашната промишленост, занаятът, манифактурата и индустрията. Трите вида промишлени предприятия са занаятчийските предприятия, манифактурните предприятия и индустриалните предприятия. Разграничението между споменатите промишлени форми и предприятия се извършва въз основа на общественото и вътрешното разделение и специализация на труда.

Понастоящем съществуват като типично обособени занаятчийските и индустриалните предприятия. Манифактурното предприятие е изиграло историческата роля на преходна форма от занаятчийско към индустриално предприятие. Ще се постараем да разгледаме някои характерни моменти от историческо възникване и оформяване, както и някои по-важни особености на съвременните занаятчийски и индустриални предприятия.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание