Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > IX. Отчитане на загубите от бракуване

Счетоводство и калкулации

Отчитане на загубите от бракувано производство

По начало загубите от бракувано производство не се планират, тъй като при провеждането на всеки производствен процес трябва да съществува упорита борба против всякакъв брак (бракувано производство). Само в случаите, когато бракът е неизбежен поради естеството на самото производство (явява се като необходимо-присъщ), може да се признае бракът, и то не в неограничени размери, а по строго определени норми, изработени въз основа на опита. В такива само случаи се допуска калкулиране на стойността на брака и според инструкцията на ДПК за промишлената калкулация.

Бракуваното производство се осчетоводява посредством с/ка 104 Загуби от  бракувано производство. Тази сметка се задължава в края на всеки месец с плановата себестойност на бракуваното производство срещу заверение на с/ка 90 Разлика между планова и фактическа себестойност.

Ако бракуваното производство все пак има някаква стойност, например годно е за употребяване като материал, за продажба на по-ниска цена и пр., реализуемата и реализираната стойност се минават в заверение на с/ка 104 Загуби от бракувано производство срещу задължение на с/ка 47 Каса, с/ка 27 Основни материали или друга сметка. Салдото по с/ка 104 Загуби от бракувано производство се отнася в задължение на съответната производствена сметка (сметката на производството, при което е получен бракът), тъй като тази загуба иде фактически да увеличи себестойността на продукцията.

Бракуваното производство се установява при проверка на качеството на готовата продукция. Тогава се отделят бракуваните количества от редовната стока. Стойността на бракуваната продукция се отнася в заверение на с/ка 90 Разлика между планова и фактическа себестойност по аналогия на отнасянето стойността на готовата продукция в същата сметка, което става в края на калкулативния период по планова себестойност на готовата продукция, срещу задължение на сметките на готовата продукция. И понеже с/ка 90 Разлика между планова и фактическа себестойност се задължава с фактическата себестойност на готовата продукция (срещу заверение в края на калкулативния период на производствените сметки), то по тази сметка остава само разликата, която е равна на реализуемата или реализираната стойност от бракуваната продукция, която стойност намалява загубата от бракуваната продукция.

Пример 16. От произведените 10.000 марсилски керемиди във фабрика X са бракувани 500 броя, като изпочупени. Тяхната себестойност възлиза на 6000 лв. Годните отчасти за работа парчета са продадени за 2000 лв. в брой. Да се осчетоводи загубата от бракуваната продукция.

104 ЗАГУБИ ОТ БРАКУВАНО ПРОИЗВОДСТВО               6 000
90 РАЗЛИКА МЕЖДУ ПЛАНОВА И ФАКТИЧЕСКА
СЕБЕСТОЙНОСТ                                                                      6 000
47 КАСА                                                                                     2 000
104 ЗАГУБИ ОТ БРАКУВАНО ПРОИЗВОДСТВО                2 000
- п---
135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО                              4 000
104 ЗАГУБИ ОТ БРАКУВАНО ПРОИЗВОДСТВО              4 000

В зависимост от естеството на продукцията е възможно да се предприемат мерки за изправление на дефектите. Всички разноски за тази цел се минават в задължение на сметката за загубите от бракувано производство, като нейното салдо се отнася по същия начин в задължение на сметката на съответното производство.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание