Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > VII. Отчитане на други основни разноски

Счетоводство и калкулации

Отчитане на разните други основни разноски

Към групата други основни разноски се включват всички разноски (точка 9 от схемата за калкулацията), които не спадат към нито един от първите осем вида разноски (първите 8 точки в схемата) и които могат да съпътствуват дадено основно, допълнително или странично производство. Понеже за тях не е предвидено воденето на отделни сметки, както е по отношение на разноските от първите 8 пункта, в правилника за счетоводството е определена за тях сборната с/ка 103 Други основни разноски, която се задължава през производствения период последователно при възникването на тези разноски, а се заверява в края на калкулативния период при включването им в централните сметки на производството.

Според формулировката в правилника за счетоводството с/ка 103 Други основни разноски отчита основните разноски за производството (основно, допълнително и второстепенно) или експлоатацията, които не са упоменати като отделни калкулативни елементи в схемата за калкулацията. Тук се отнасят материалите, употребени в производството, които по естеството си не попадат в категориите на основните спомагателни и горивни материали, като например разноските за производствен амбалаж - кутии при консервната и тютюневата индустрия, туби при химическата индустрия и др. Разноските за извършена работа от други предприятия (разноски за ишлеме) се включват също тук.

Дебитира се срещу кредитиране на сметките 30 Амбалажни материали, 31 Запасни части и други материали, 38 Полуфабрикати и допълнителни фабрикати, 47 Каса, 46 Влогове в банки и др., а се кредитира в края на калкулативния период срещу дебитиране на съответните сметки на производството или експлоатацията.

Водят се партиди за всяко производство или експлоатация.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание